Port w Królewcu - jego funkcje i zaplecze w XVI-XVIII wieku

Słupskie Studia Historyczne, Tom 13 (2007) s. 199-203
Andrzej Groth

 

do góry