Zadania Milicji Obywatelskiej w zwalczaniu przestępczości kryminalnej w Słupsku i powiecie słupskim w latach 1945-1949

Słupskie Studia Historyczne, Tom 14 (2008) s. 83-95
Tomasz Pączek

 

do góry