The role of prince Adam Jerzy Czartoryski in developing the contacts between the Vilna Scientific District and England (1803-1824)

Słupskie Studia Historyczne, Tom 17 (2011) s. 93-116
Jacek Goclon

 

do góry