Z dziejów dokształcania i szkolenia zawodowego w rejencji koszalińskiej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku : szkice problemowe

Słupskie Studia Historyczne, Tom 17 (2011) s. 117-142
Józef Lindmajer

 

do góry