Do czego Polakom potrzebny jest ten nieszczęsny celownik? : czyli problemy cudzoziemców związane z użyciem rzadziej występujących form fleksyjnych

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Tom 12 (2002) s. 81-86
Iwona Słaby-Góral

 

do góry