Streszczenie : ważne ćwiczenie w kształtowaniu myślenia analitycznego w procesie uczenia się języka polskiego jako obcego

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Tom 12 (2002) s. 113-118
Anna Omulecka

 

do góry