Sprawdza się!

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Tom 12 (2002) s. 151-157
Grażyna Zarzycka , Ewa Bajor (aut. dzieła rec.), Eliza Madej (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Ewa Bajor, "Wśrod ludzi i ich spraw : kurs języka polskiego jako obcego dla humanistów (poziom średnio zaawansowany)", Warszawa-Łódź 1999

 

do góry