Multimedialny "Fonetyczny słownik języka polskiego" (http:/

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Tom 14 (2005) s. 95-104
Małgorzata Krzywańska, Tadeusz Malinowski

 

do góry