Spuścizna po Henryku Beresce. Kilka uwag nad polskimi i niemieckimi zasadami opracowania archiwów osobistych

Biblioteka, Tom 12 (21) (2008) s. 85-99, 9
Błażej Kaźmierczak

 

do góry