Sympozjum demograficzne "Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej. Ciągłość czy zmiana?" na XVIII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, Olsztyn 16 września 2009 r.

Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, Tom 1 (2009) s. 176-180
Radosław Poniat

 

do góry