Sprawiedliwość jako wyraz miłości i dynamizm życia

Studia Socialia Cracoviensia, Tom 7 (2012) s. 47-61
Wojciech Misztal

 

do góry