Przymus wyznaniowy na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVII w.

Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Tom 19 (1974) s. 161-164
Stanisław Tworek

 

do góry