Comments on "The Emulating Interview... with Rick Grush" = Komentarze do „Emulującego wywiadu… z Rickiem Grushem”

Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej, Tom [2], Numer 2 (2011) s. 141-151, 35-44
Aaron Sloman , Paweł Gładziejewski (tł.)

 

do góry