Problem reprezentacji w teoriach poznania ucieleśnionego

Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej, Tom [3], Numer T (2012) s. 66-82
Natika Newton , Bartłomiej Świątczak (tł.)

 

do góry