Lektorat języka polskiego w Uniwersytecie im. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie - Bułgaria

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Tom 1 (1988) s. 59-62
Jadwiga Majchrowska

 

do góry