Jacob von Uexküll : uniwersum życia w miejsce obiektywnego świata astronomów i fizyków

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 10 (1993) s. 141-148
Kazimierz Szewczyk

 

do góry