Prawo do dobrej administracji : Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego : Warszawa-Dębe, 23-25 września 2002

Studia Iuridica Lublinensia, Tom 1 (2003) s. 208-210
Katarzyna Popik-Muzyka, Wojciech Taras

 

do góry