Klasa i własność w myśli Jamesa Burnhama

Studia Iuridica Lublinensia, Tom 4 (2004) s. 9-28
Lech Dubel

 

do góry