Studia trzystopniowe a jakość kształcenia w szkole wyższej : VIII Konferencja Naukowa z cyklu "Jakość kształcenia w szkole wyższej", Siedlce, 19-20 czerwca 2007

Studia Iuridica Lublinensia, Tom 10 (2007) s. 165-167
Iwona Ortylewska, Jakub Kosowski

 

do góry