Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu : Konferencja Naukowa Salus rei publicae suprema lex, Lublin, 13-15 maja 2007

Studia Iuridica Lublinensia, Tom 10 (2007) s. 180-184
Renata Wiaderna-Kuśnierz

 

do góry