Ciągłość i zmiany w historii podstawowego dylematu chrystologii

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Tom 37, Numer 1 (2004) s. 86-98
Jacek Kempa

 

do góry