Polysemie und Homonymie

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, Tom 14 (1986) s. 115-122
Roman Sadziński

 

do góry