"Jezus nasz Odkupiciel : chrześcijańskie ujęcie zbawienia", Gerald O’Collins, Kraków 2009 : [recenzja]

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Tom 43, Numer 1 (2010) s. 191-194
Jacek Kempa , Gerald O'Collins (aut. dzieła rec.)

 

do góry