"Własność dziedzictwa kulturowego. Idee – problemy – kontrowersje", Zbigniew Kobyliński, Warszawa, 2009 : [recenzja]

Studia Iuridica Lublinensia, Tom 17 (2012) s. 244-247
Halina Taras, Wojciech Taras , Zbigniew Kobyliński (aut. dzieła rec.)

 

do góry