Od myśli Tomaszowej do tomizmu : dzieje doktryny

Studia Iuridica Lublinensia, Tom 19 (2013) s. 101-118
Lech Dubel, Małgorzata Łuszczyńska

 

do góry