"Od prawosławia do katolicyzmu. Ruscy możni i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec wyznań reformacyjnych", Marzena Liedke, Białystok 2004 : [recenzja]

Zapiski Historyczne : poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich, Tom 71, Numer 4 (2006) s. 160-165
Tomasz Kempa , Marzena Liedke (aut. dzieła rec.)

 

do góry