Rozważania wokół aspektów biologicznych i cybernetycznych sieci neuronowych

Studia Philosophiae Christianae, Tom 34, Numer 2 (1998) s. 153-159
Monika Baczyńska

 

do góry