Geneza i uprawomocnienie pojęć właściwych filozofii według Husserla i według Arystotelesa

Studia Philosophiae Christianae, Tom 3, Numer 1 (1967) s. 5-19
Piotr Chojnacki

 

do góry