Współczesne metody metafizyki (streszczenie odczytu wygłoszonego na Konferencji Naukowej Profesorów Wyższych Zakładów Teologicznych w Polsce, Lublin, 1966, KUL)

Studia Philosophiae Christianae, Tom 3, Numer 1 (1967) s. 255-264
Stanisław Kamiński

 

do góry