Stosunek istnienia bytów materialnych do czasu

Studia Philosophiae Christianae, Tom 8, Numer 1 (1972) s. 153-178
Bolesława Twarowska

 

do góry