Argument z celowości w tomistycznej filozofii Boga

Studia Philosophiae Christianae, Tom 11, Numer 1 (1975) s. 75-113
Stanisław Kowalaczyk

 

do góry