Twardowskiego koncepcja przedmiotu jako korelatu aktu

Studia Philosophiae Christianae, Tom 11, Numer 2 (1975) s. 11-48
Bogdan Bakies

 

do góry