Teoria bytu w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Gabriela Marcela (próba konfrontacji)

Studia Philosophiae Christianae, Tom 18, Numer 1 (1982) s. 41-62
Ignacy Dec

 

do góry