Jaką funkcję pełnił i jakie treści pierwotnie wyrażał dzisiejszy refektarz w klasztorze dominikańskim w Krakowie?

Rocznik Krakowski, Tom 63 (1997) s. 39-52
Marcin Szyma

 

do góry