"Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy", Tadeusz Białek, Warszawa 2008 : [recenzja]

Wschodnioznawstwo, Tom 4 (2010) s. 227-233
Tomasz Szyszlak , Tadeusz Białek (aut. dzieła rec.)

 

do góry