"Foundations of behavioral research: educational and psychological inquiry (Podstawy badań nad zachowaniem się: Studium psychologiczne i pedagogiczne), F.N. Kerlinger, New York 1964 : [recenzja]

Studia Philosophiae Christianae, Tom 6, Numer 2 (1970) s. 242-250
T.S. Gałkowski , F.N. Kerlinger (aut. dzieła rec.)

 

do góry