Żołnierskie sejmiki : Koła wojskowe na obszarze dawnego województwa sandomierskiego w latach 1661–1663

Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej, Tom 1 (2010) s. 31-47
Eugeniusz Janas

 

do góry