"Z dziejów kolejek wąskotorowych w dobrach Radziwiłłów, Platerów i Wielowiejskich : dziś w powiatach: skarżyskim, szydłowieckim i koneckim", Ireneusz Kuliński, Skarżysko-Kamienna 2008 : [recenzja]

Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej, Tom 1 (2010) s. 159-163
Katarzyna Gadecka , Ireneusz Kuliński (aut. dzieła rec.)

 

do góry