Wykaz osób należących do Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej z terenu gminy Bliżyn sporządzony przez Tadeusza Ciuka „Trzaska” i Józefa Chyba „Marsa”

Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej, Tom 2 (2011) s. 157-160
Roman Falarowski

 

do góry