"Studia Muzealno-Historyczne, t. I, 2009, Muzeum Historii Kielc, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu", Kielce 2009 : [recenzja]

Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej, Tom 2 (2011) s. 181-182
P. K.

 

do góry