Problem "res incorporales" (rzeczy niematerialnych) w prawie rzymskim

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 17 (105) (1979) s. 21-37
Władysław Bojarski

 

do góry