Reprezentacja spółek handlowych w sferze czynności prawnych

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 32 (256) (1992) s. 39-49
Marek Jasiakiewicz

 

do góry