Organizacja wkładów oszczędnościowych ludności w Spółdzielniach Oszczędnościowo-Pożyczkowych

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 12 (56) (1973) s. 147-160
Jerzy Jezierski

 

do góry