Nawa południowa i kruchta kościoła Św. Katarzyny na Kazimierzu w Krakowie : zagadnienia chronologii, warsztatu i stylu

Rocznik Krakowski, Tom 60 (1994) s. 21-50
Marcin Szyma

 

do góry