Dziesiąty Międzynarodowy Kongres Filozoficzny Erfurt 25-30 sierpnia 1997

Studia Philosophiae Christianae, Tom 34, Numer 1 (1998) s. 141
Stanisław A. Porębski

 

do góry