[W szuce Egressyego miesza się...]

Dialog : miesięcznik Związku Literatów Polskich, Tom 49, Numer 6 (2004) s. 196
Iwona Kempa

 

do góry