Poglądy św. Łukasza na Żydów - odrzucenie czy polemika?

Collectanea Theologica, Tom 64, Numer 2 (1994) s. 53-66
Bart J. Koet , Waldemar Chrostowski (tł.)

 

do góry