Prace konserwatorskie: województwo lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie w latach 1935 i 1936

Biuletyn Historji Sztuki i Kultury : kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, Tom 5, Numer 3/4 (1937) s. 371-374
Zbigniew Hornung

 

do góry