Wartości uniwersalne w myśli społecznej Jana Pawła II

Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej, Tom 17 (2010) s. 51-66
Rafał Czupryk

 

do góry