Monk-rigorist Dimitrii Rostovskii

Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej, Tom 17 (2010) s. 105-125
Adam Drozdek

 

do góry